ROMPRIM SA – singurul producator de autospeciale de stins incendii din România

Alege limba

Politica GDPR

Prezenta politică stabilește modul în care Romprim SA  colectează și prelucrează date cu caracter personal și respectă cerinţele legale în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal (în continuare „Politică”).


Noua reglementare europeană în materia protecţiei datelor cu caracter personal o reprezintă Regulamentul 2016/679/UE al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 (în continuare „Regulamentul”).


Această politică de confidențialitate se aplică site-ului  www.romprim.ro precum şi tuturor activităţilor auxiliare  necesare a fi desfăşurate pentru îndeplinirea activităţii principale a companiei Romprim SA : proiectarea și construcția de autovehicule noi: camioane, basculante, transport pasageri și mărfuri, autoutilitare, cisterne; Autospeciale cu apă și spumă pentru intervenții la accidente colective și salvări urbane. Autospeciale pentru servicii comunale și sanitare. Inspecția tehnică periodică, întreținerea, renovarea și reconstrucția autovehiculelor rutiere.


Scopul colectării și prelucrării de date cu caracter personal

Romprim SA  colectează si prelucrează date relevante pentru nevoile colaboratorilor (cum ar fi datele necesare analizei si ofertării, datele necesare incheierii unui contract, date necesare pentru participarea la licitaţii publice etc),  în scopul ofertării şi prestării de produse şi servicii conform nomenclatorului de produse. Pe langă aceste date, Romprim SA, mai prelucrează date ale angajatilor săi si/sau ai potenţialilor angajaţi în scopul gestionării resurselor umane. 


Romprim SA  nu foloseşte datele colectate în scopurile menţionate mai sus şi în scop de marketing decât dacă clientul sau utilizatorul îşi exprimă consimţămantul.


Oricine doreşte să îi fi trimise detalii despre produsele, serviciile, ofertele şi promoţiile noastre, completează formularul de consimţămant pe care îl vom trimite pe email odata cu prima interacţiune.


Toate informaţiile cu caracter personal sunt tratate în mod confidențial și protejate corespunzător de Romprim SA  şi de partenerii săi de încredere.


Categoriile obişnuite de date pe care le colectăm de la colaboratorii noştri sunt următoarele: nume, număr de telefon, adresa de email, adresa de livrare, informaţii financiare si modalităţi de plată, istoricul de achiziţii de produse şi servicii Romprim SA  şi informaţii suplimentare pe care consumatorii decid în mod voluntar să le partajeze.


Datele pe care Romprim SA  le colectează și prelucrează sunt stocate doar pe perioada îndeplinirii obligaţiilor comerciale/ contractuale sau a îndeplinirii altor scopuri descrise mai sus.