ROMPRIM SA – singurul producator de autospeciale de stins incendii din România

Alege limba

pOLITICI

Declaratia Directorului General privind politica in domeniul calitatii, mediului, sanatatii si  securitatii ocupationale, responsabilitatii sociale

 

 ROMPRIM S.A. isi focalizeaza intraga activitate pe cerintele si asteptarile clientilor, protectia mediului si a resurselor naturale, precum şi protejarea vieţii şi sănătăţii oamenilor care lucrează cu sau pentru noi. In acest sens promovam o politica de reducere a impacturilor negative aferente activitatilor noastre asupra mediului si de control a riscurilor profesionale privind sanatatea si securitatea in munca.

Convinşi că abordarea calităţii, protectiei mediului, protejarii vieţii şi sănătăţii oamenilor exprimă atitudini, mentalităţi, cultură, am documentat şi implementat un sistem de management integrat având ca referenţiale standardele: SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR ISO 45001:2018, SA 8000:2014.

In centrul preocuparilor noastre sta interesul pentru realizarea unor produse si servicii de calitate, conforme cu cerintele, realizate in contextul protejarii sanatatii angajatilor, precum si a sigurantei mediului inconjurator.

Principiile si elementele strategice in virtutea carora este formulata „Politica in domeniul calitatii, mediului, SSM si responsabilitatii sociale” a firmei noastre au la baza conceptul dezvoltarii durabile, satisfacerea necesitatilor si asteptarilor clientilor, a tuturor partilor interesate vizand, in principal:

  1. Satisfacerea necesitatilor si asteptarilor clientilor, asociatilor si ale comunitatii locale;
  2. Asigurarea măsurilor şi acţiunilor corespunzătoare cu implicatii sociale, ce vizeaza imbunatatirea conditiilor de lucru, avand la baza principiile conventiei privind drepturile omului, şi integrarea responsabilă a organizaţiei în peisajul social în care îşi desfăşoară activitatea;
  3. Asigurarea conditiilor de infrastructura, mediul de lucru, echipamentele tehnice de monitorizare şi măsurare şi, după caz, echipamentele individuale, necesare realizării produselor/serviciilor conform cerinţelor specificate şi implicite, conformării cu cerinţele legale, de reglementare şi cu alte cerinţe la care organizaţia subscrie;
  4. Stabilirea unor metode adecvate de comunicare şi consultare pentru implicarea întregului personal al organizaţiei în menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a Sistemului de Management Integrat, inclusiv prin stimularea iniţiativelor în domeniu;
  5. Protejarea mediului inconjurator si utilizarea rationala a resurselor naturale;
  6. Respectarea cerintelor legale si de reglementare aplicabile;
  7. Dezvoltarea sentimentului de încredere atât la nivelul factorilor de decizie din cadrul organizaţiei, cât şi în rândul angajaţilor;
  8. Dezvoltarea şi pe mai departe a spiritului de echipă în scopul creşterii încrederii în forţele proprii şi a stabilităţii forţei de muncă în organizatie;
  9. Obţinerea unei imagini favorabile dovedite prin înaltul profesionalism în rezolvarea tuturor problemelor şi prin relaţiile optime de comunicare cu clienţii, angajatii, furnizorii si alte parti interesate.

Prin politica adoptata in sensul celor aratate mai sus, cautam permanent cai de imbunatatire continua a calitatii pe care o oferim, a conditiilor de lucru si a performantelor, a prevenirii poluarii mediului.

Conducerea ROMPRIM S.A. se angajează să asigure resursele necesare pentru funcţionarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a eficacităţii Sistemului de Management Integrat.

Asiguram transparenta sistemului de management integrat implementat in organizatie, permitand accesul clientilor si organelor de control in zonele de lucru, pentru efectuarea de inspectii si audituri ale calitatii, mediului, sanatatii si securitatii in munca, responsabilitatii sociale.

Pentru ducerea la îndeplinire a prezentului angajament, managementul organizatiei identifica metodele şi acţiunile necesare pentru punerea in practică a tuturor programelor de protecţie a mediului şi securităţii şi sănătăţii in munca, în direcţia aplicării tuturor prevederilor cuprinse în documentele Sistemului Managementului Integrat, a celor legale şi de reglementare aplicabile precum şi altor cerinţe la care organizaţia subscrie.

Politica organizatiei noastre privind responsabilitatea sociala se bazeaza pe conformarea cu cerintele legilor nationale in domeniul muncii, normelor drepturilor internationale ale omului, conventiilor Organizatiei Internationale a Muncii, cu standardele industriale relevante, cu alte cerinte la care organizatia noastra subscrie, cu normele drepturilor internationale ale omului si cu cerintele standardului SA 8000:2014. Urmarim ca in aplicarea acestor cerinte sa avem in vedere prevederea cea mai favorabila muncitorilor, in folosul lor si al familiilor lor, al mijloacelor de trai si in interesul ocupatiei acestora.

Periodic, conducerea ROMPRIM S.A. analizeaza “Politica in domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii in munca, responsabilitatii sociale” si o actualizeaza in mod continuu.

Acest angajament este afisat, difuzat si explicat la instruirile periodice, pentru a fi cunoscut de angajati si alte parti interesate.

 

01.09.2022

Director General

Radu Lucianu

 
 
Director General - Radu Lucianu
Program de prevenire și reducere
a deșeurilor generate din activitate