ROMPRIM SA – singurul producator de autospeciale de stins incendii din România

Alege limba

Istoric, tradiție, repere

SCURT ISTORIC AL ROMPRIM BUCUREŞTI

ANUL

1953

În anul 1953 se înființează prin Hotărâre a Consiliului de Miniștri,  Întreprinderea nr. 4 Utilaj Tehnologic desprinsă din Administrația Stațiunilor de Utilaj de Construcții – St. U.C.

1958

În anul 1958 întreprinderea primește denumirea de I.R.A. 3 (Intreprinderea de Reparații Auto 3) și trece în subordinea Ministerului de Transporturi și Telecomunicații ca uzină de reparații auto. Până în anul 1973 își mai schimbă denumirea de 2 ori fiind I.R.A. – București Oltenița (Întreprinderea de Reparații Auto – București Oltenița) și U.R.A. Buc. Oltenița (Uzina de Reparații Auto București – Oltenița)

1974

În anul 1974 unitatea este transformată în Întreprinderea Automecanica Bucureşti şi trecută în cadrul Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini, cu profil  de execuţie autospeciale de stins incendii, carosări de autospeciale pentru gospodării comunale şi urbane, transport tehnologic special de mărfuri şi în paralel o fabricaţie de piese de schimb. Ca urmare întreprinderea a fost desemnată ca producător unic pe economia naţională pentru autospeciale de stins incendii.

 

Astfel întreprinderea și-a dezvoltat o producţie de diverse autospeciale pe care le-a și exportat în ţări ca: Egipt, Germania, Cuba, Bangladesh, Irak, Angola, Somalia, Filipine, Columbia, Nigeria. Ca urmare, această producţie a fost menţinută şi  în momentul când au fost introduse în fabricaţie motoarele Diesel.

1983

În anul 1983 unitatea îşi schimbă denumirea în Întreprinderea de Motoare Diesel, având  ca obiect principal de activitate asimilarea şi fabricaţia de motoare Diesel de puteri diferite, de la 360 la 1500 CP, pentru foraj şi tracţiune iar în anul 1990 asimilează în fabricaţie motorul de 192 CP orizontal, destinat echipării autobuzelor.

1991

În anul 1991 se produce transformarea întreprinderii în societate pe acţiuni sub numele de ROMPRIM. Ca urmare a cerinţelor pieţei, societatea comercială şi-a lărgit obiectul de activitate, introducând în fabricaţie autospecialele frigorifice, cisterne, remorci, furgoane, carosări diverse.

1991 – până în  prezent

Important producător de autospeciale de stins incendii din Romania şi unul dintre cei mai mari carosieri, ROMPRIM are un nomenclator de produse cu peste 115 poziţii (tipuri şi variante), fiind periodic extins şi reînnoit.

În cursul anilor 1995 – 1996, ROMPRIM a trecut de la capitalul majoritar de stat la un capital majoritar privat.
În prezent societatea are 100% capital privat (metoda MEBO – acționarii sunt salariați sau foști salariați ai societății).